ביטוח רכב המלצות

הדפסה

ביטוח רכב המלצות

במקרה ועולה הצורך לתבוע את ביטוח הרכב, יש לדעת מספר כללים על מנת שניתן יהיה לפעול כמו שצריך, ולמנוע בירוקרטיה מיותרת, בנוסף לזו של הביטוח עצמו.
ראשית יש לפעול על פי ההוראות הכתובות בפוליסת הביטוח עצמה. בכדי להבין יותר על מה מדובר יש לקרוא את הפוליסה, עד כמה שניתן, בפירוט, וכך ניתן לדעת מה המהלכים שצריך לבצע בכדי להפעיל את הפוליסה עצמה. כל פוליסה מותאמת אישית לבעל רכב, ולכן כל בעל רכב יכול לקרוא את הפוליסה הרלוונטית לו ועל ידי כך הוא יכול לפעול בהתאם. כמו כן, במקרה ונפגע גם צד שלישי, לעולם אין להודות בכך, אלא להפעיל את הביטוח ולהמשיך הלאה. הודאה באשמה והבטחת פיצוי כספי היא פתח לבירוקרטיה ארוכה מדי ולא רצויה. בהתאם להפעלת הפוליסה ניתן יהיה לפעול לטובת כל הצדדים הנוגעים בדבר. אם כבר מעורב גם צד שלישי בעניין, יש לקחת את כל הפרטים הרלוונטיים ורצוי גם לתעד את הכל במצלמה עם התאריך המדובר. כל הפרטים הללו יעזרו בהמשך הטיפול בסיטואציה.
חשוב גם להתעקש על קבלת דו"ח של שמאי רכב מוסמך מטעם חברת הביטוח, או שמאי פרטי, שעליו חברת הביטוח לא תשלם ולא תתחייב לקבל את ממצאיו, על מנת שהערכת התיקון תהיה חלק מן ההליך הבירוקראטי להפעלת הפוליסה. בנוסף לכך, אין לקבל ביטוח רכב כמובן מאליו ולא ניתן תמיד לסמוך על כולם. חשוב לתעד כמה שניתן הבטחות של סוכני ביטוח, מוסכניקים, שמאים ועוד אנשי מקצוע בתחום. החשיבות של התיעוד היא גדולה מאוד משום שעל בסיס החוזה של הפוליסה ניתן תמיד למצוא פרצות, וללא תיעוד וקבלת הבטחות בכתב, יכולה להיווצר בעיה בפעולה התקינה של הפוליסה, לאור הבנת הצרכים ההדדיים עם חברה לביטוח רכב כזו או אחרת.