זכויות המבוטח

הדפסה

מכיוון שבמדינת ישראל זכויות מבוטחי רכב מעוגנות בחוק, מבוטחים יכולים להיות רגועים לגבי הדרכים בהן פועלות הפוליסות. החוק מחייב את בעלי הרכבים השונים לבטח את רכבם בביטוח חובה, מה שמקנה להם מעמד אחיד בעיני חברות הביטוח. חברות הביטוח אמנם רשאיות לשנות את סעיפי הביטוחים השונים, אך הן אינן יכולים לעשות זאת במטרה להרע את התנאי הביטוח, אלא רק אם השינוי בא לטובת המבוטחים עצמם. ישנם מספר ביטוחי רכב, כאשר כל סוג של ביטוח רכב מחייב את חברות הביטוח לכבד את זכויות המבוטח. בין אם מדובר בפוליסות ביטוח כמו ביטוח חובה, ביטוח עקיף או ביטוח צד ג', זכויות המבוטחים מעוגנות. בנוסף לכך, ניתן לראות כי ישנן זכויות יסוד שנמצאות בחוק, ואין צורך לפרט אותן כלשונן בכל פוליסה. מדובר על זכות המבוטח לבחור לעצמו את שמאי הרכב, על זכות המבוטח לבחור בעצמו את המוסך בו יטופל רכבו, וזכויות הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים.
לגבי בחירת השמאי, חברות הביטוח השונות מחזיקות ברשותן שמאי רכב קבוע, על מנת לאמוד את הנזקים השונים בכל רכבי המבוטחים שצריכים זאת, וגם שומרות על הסדר עם מספר מוסכים על מנת להוזיל את ההוצאות הנלוות של תיקוני הרכבים לאחר התאונה ולטובת הוזלת בהשתתפות העצמית של המבוטח עצמו. הבעיה היא שלא תמיד ניתן לסמוך על שמאי הרכב או המוסך מטעם חברת הביטוח, וכאן המדינה קובעת כי למבוטח יש את הזכות המלאה לבחור שמאי ומוסך מטעמו. גם לגבי הזכות לבחירת שמאי, גם לגבי הזכות לבחירת מוסך, וגם לגבי הזכות לקבלת פיצויים, בין אם האשמה מוכחת או לא, עדיין המדינה באה לטובת זכויות המבוטח וקובעת כי לא ניתן לתת לחברות ביטוח את הלגיטימציה המלאה לנהוג כרצונה, אלא המדינה יוצרת מסגרת מסוימת לפעילות הבירוקרטית בין המבטח למבוטח.