שמאי ביטוח

הדפסה

שמאי ביטוח נחשבים לאנשי מקצוע בתחום בחינת ואומדן מחירי הרכבים השונים מבחינה ריאלית, אולם הטענה הרווחת היא כי רבים מהם נאחזים במיתוס האומר כי לא צירך לקבוע את ירידת הערך של רכב כבן 9 או 10 שנים. ישנה ביקורת רבה המופנית כלי השמאים, האומרת כי הם אינם אמורים להתנהג כפקידים וכעושי דברה של "ועדת ששון", שהביעה את דעתה באמירה הזו, שגם שמאים נוקטים בה וגם מבחינת בית המשפט יש כאן לשון חוק לא כתוב.

הביקורת האומרת ששמאי הרכב אינם נוהגים בהיגיון מקצועי, אלא מיישמים את הנורמה שאין לקבוע ירידת ערך לרכב בן 9 או 10 שנים, מעלה גם את העניין שבעל רכב שניזוק וערך רכבו נאמד על ידי שמאי רכב בהתאם לנורמה הזו, נאלץ למכור א רכבו המחיר נמוך הרבה יותר, יוכל לשקול הליף אזרחי כנגד שמאי הרכב שפעל בצורה עיוורת ולא הפעיל שיקול דעת מקצועי בקביעת ערך הרכב.

העניין כבר נגרר במקרים רבים לבית המשפט, שם ההחלטות הן לא אחת כנגד חברות הביטוח שמסרבות לתת את כספי הביטוח השונים לאחר תאונה או גרימת נזק כזה או אחר, בעקבות בדיקת שמאי רכב שהחליט כי עקב גילו המופלג של רכב לא ניתן להוריד מערכו, ולפיכך ניתנה לחברת הביטוח האפשרות לא להפעיל ביטוח רכב רלוונטי.

בעקבות הביקורות הללו ניתן לומר כי בהחלט יש רוח דברים המכוונת לשינוי בדרך בה מתייחסים שמאי הביטוח לעבודתם. הרי מן הראוי הוא שאנשי מקצוע כמו שמאי רכב לא יכולים להביא את הנורמה, שנתפסת כבעייתית, לידי ביטוי בכל פעם שהם נדרש